สมัคร ยกเลิก
::ติดต่อเรา::
ที่อยู่มูลนิธิ
77/189-190 ชั้น 42
อาคาร สินสาธรทาวเวอร์
ถ.กรุงธนบุรี
แขวง คลองต้นไทร
เขต คลองสาน
กทม. 10600
panida@pasaya.com
หรือ 0-2862-2788


          “เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่า ทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลย์ ของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อาศัยจึงกล่าว ได้ว่ามนุษย์ ป่าไม้และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้ง จนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปได้...”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จาก หนังสือ “ด้วยพระบารมีสู่ธรรมชาติและชีวิต”
จัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ. 2535)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับป่า || ข่าวสารมูลนิธิ || กิจกรรมมูลนิธิ || บริจาค || Home
สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2547 โดย มูลนิธิป่าเขตร้อน